more on DewaFlex

Our DNA & Idealism:

DewaFlex was founded in April 2013 in a small office space in Northern France. Pieter Dewaele has started his business as a commercial agent in the printing and packaging sector. This agency and distribution of products for this market (Flexo printers) is still one of the main activities of the group DewaFlex and is called the division -DewaFlexo- (www.DewaFlexo.com)

DewaFlex a été fondée en Avril 2013 dans un petit bureau dans le Nord de la France. Pieter Dewaele a commencé son activité en tant qu’agent commercial dans le secteur de l’imprimerie et de l’emballage. Cette agence et la distribution de produits pour ce marché (impression flexographie) est encore l’une des principales activités du groupe DewaFlex. La division -DewaFlexo- (www.DewaFlexo.com).

DewaFlex werd opgericht in april 2013 in een klein kantoor in Noord-Frankrijk. Pieter Dewaele is z’n bedrijf gestart als commercieel agent in de grafische sector. Deze agentuur en verdeling van producten voor deze grafische markt (flexo drukkers) is nog steeds één van de hoofdactiviteiten van de DewaFlex groep en is ondergebracht in de subdivisie “DewaFlexo” (www.DewaFlexo.com).

timeline

Some historical facts:

Creation DewaFlex S.A.S.

At Neuville en Ferrain.

Move to Roubaix.

We move to the new offices at Roubaix.

Creation DewaConnect.

We start up the new DewaConnect division.

2 Business units, 22 employees.

DewaFlex - Business development
DewaFlexo - Commercial agent
Launch book - "Affaires met Fransen"

ESF cooperation.

We receive approval for the start-up of an ESF-dossier for the DewaConnect division.

een woordje van onze bedrijfsleider, Pieter

Bonne route:

Bedrijven die op de buitenlandse markt actief zijn, zullen het met me eens zijn dat succes niet altijd een gevolg is van een kwalitatief product en een goede service. In de meeste gevallen spelen ook intermenselijke relaties een belangrijke rol. Dit is in Frankrijk niet anders.

Na mijn eerste werkervaring bij een Brussels bedrijf, zette ik al snel de stap naar een internationale job. Ik zat een aantal jaren vaak op de trein of in het vliegtuig. Die momenten zijn ideaal om na te denken. Ik zal daarin niet verschillen van andere zakenmensen. Aangezien mijn activiteiten zich voornamelijk op de Franse markt afspelen, maakte ik er een gewoonte van om over Frankrijk allerlei zaken neer te schrijven: anekdotes die ik van collega’s hoorde, statements van experten op de Franse markt of simpelweg verhalen die ik oppikte.

Samen met m’n “Campagnon de route”, Patrick Derck, heb ik dit neergepend en gebundeld in een boekje.

Mijn ambitie om mijn ervaringen te delen met bedrijven die in Frankrijk aan de slag willen, is hiermee dus realiteit geworden. Ik hoop dat heel wat ondernemers er inspiratie in vinden om hun inspanningen te valoriseren.

Volgens Pieter is communicatie de enige manier om cultuurverschillen te ervaren en te begrijpen. Daarom wandelt Pieter jaarlijks met grensoverschrijdende ervaringsdeskundigen, ondernemers en mensen die hem nauw aan het hart liggen. Uit deze wandelingen richting Santiago de Compostella komen heel mooie verhalen die ooit zullen bijdragen als inspiratiebron om cultuur en taalverschillen beter te begrijpen.

According to Pieter, communication is the only way to experience and understand cultural differences. Therefore Pieter walks with transnational experts, entrepreneurs and people who are close to his heart. From these walks to Santiago de Compostela, beautiful stories were created, that will ever contribute as inspiration to better understand cultural and language differences

Selon Pieter, la communication est la seule façon de connaître les différences culturelles et à les comprendre. Par conséquent, Pieter marche avec des experts transfrontaliers, avec des entrepreneurs et des personnes qui sont proches de son cœur. De ces promenades en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, des histoires sont partagées et vont surement contribuer à une source d’inspiration pour mieux comprendre les différences culturelles et linguistiques.

Paris-Roubaix, "de hel van het noorden"

DewaFlex & 'Paris-Roubaix':

De DewaFlex kantoren zijn vlakbij de mythische vélodrome van Roubaix waar ook de aankomst van de jaarlijkse koers “Paris-Roubaix” plaatsvindt. Op deze zondag van Paris-Roubaix organiseren we voor onze klanten en connecties een groot event in onze kantoren waarbij de aankomst van de “hel van het Noorden” live kan worden beleefd.

Door de corona-crisis van 2020 werd noodgedwongen de koers en het event bij DewaFlex geannuleerd. Samen met een paar enthousiaste studenten van HoGent, Artevelde Hogeschool en Vives werd een nieuw concept uitgewerkt om wielertoeristen, gezinnen en fietsliefhebbers recreatief een stuk of volledig “de hel van het Noorden” te laten ervaren van zodra de lockdown voorbij was.

Het concept en idee is om sportieve gezinnen en wielertoeristen recreatief een stuk van de “hel van het Noorden” te laten fietsen:

  • De fietsliefhebbers kunnen zich ’s morgens aanmelden, alleen of in kleinere groepen.
  • Parkeren kan op de beveiligde en overdekte parking bij DewaFlex in Roubaix met mogelijkheid zich om te kleden.
  • De fietsliefhebbers worden samen met de fietsen naar een vertrekpunt naar keuze gebracht langs de route (de fietsen worden vervoerd in een aangepaste aanhangwagen).
  • Onderweg tal van leuke Noord-Franse weetjes en stops via de app (de app. is nog in ontwikkeling)
  • Na het trotseren van de kasseistroken kunnen de DewaFlex faciliteiten gebruikt worden om te douchen, een drankje te nuttigen,… 
  • Van hieruit kan een bezoekje te brengen aan de mythische vélodrome met bijhorend wielermuseum met de welgekende douches voor wielrenners, eventueel nog even te winkelen in Roubaix (outlet “L’usine” is op wandelafstand)…

Ga eens een kijkje nemen op www.dewavelo.com en geef ons jullie tips en bij interesse aarzel niet voor een reservatie.

Contacteer ons gerust hoe we jullie sportief kunnen plezieren… want we organiseren bij DewaFlex ook meerdere sportieve events.

online matchmaking

DewaConnect:

The future is in the hands of students with language skills who think internationally.

FR: L'avenir est entre les mains d'étudiants qui pensent à l'international et qui ont des compétences linguistiques.
NL: De toekomst ligt in handen van studenten die internationaal denken en taalvaardig zijn.

Online matchmaking platform between students and companies.

FR: Plateforme en ligne entre étudiants et entreprises transfrontalier.
NL: Online matchmaking platform tussen student en bedrijf.

Follow an international internship or dual learning path via DewaConnect.

FR: Stage, alternance, parcours d’apprentissage international via DewaConnect.
NL: Internationale stage of duaal-leertraject volgen kan via DewaConnect.

We strongly believe in collaborating with young people and have therefore created a cross-border internship, dual learning platform.

FR: Nous croyons fortement à la motivation et à la collaboration avec les jeunes et avons donc créé une plateforme de stage et d'alternance transfrontalière.
NL: We geloven heel sterk in het motiveren en samenwerken met jongeren en hebben daarom een grensoverschrijdend stage, alternance platform gecreëerd.

ESF project

DewaFlex & ESF:

Because we are so successful in supervising French trainees and alternance students and we strongly believe in “dual learning and working”. In 2019 we were rewarded with an ESF project. (ESF = European Social Fund).

In this ESF project we propose the integration of a French dual learning trajectory at Flemish Higher Education and Adult Education through several testing grounds and boot camps. 

Please contact us at: pieter@dewaflex.com / info@dewaconnect.com.

Parce que nous réussissons tellement bien à encadrer des stagiaires français et des étudiants en alternance que nous avons été récompensés par un projet ESF (ESF = Fonds social Européen) en 2019.
Dans ce projet ESF, nous proposons l’intégration d’un traject d’apprentissage en alternance français dans l’enseignement supérieur flamand et l’éducation des adultes à travers plusieurs bancs d’essais et boot camps.

Veuillez nous contacter à: pieter@dewaflex.com / info@dewaconnect.com.

Daar we zo succesvol de begeleiding doen van Franse stagiairs en alternance studenten en we heel sterk geloven in het “duaal leren en werken” op Universitair of Hogeschool niveau werden we in 2019 beloond met een ESF-project (ESF = Europees Sociaal fonds). (link naar de brochure + logo ESF etc.)

In dit ESF-project stellen we de integratie voor van een Frans duaal leertraject aan Vlaams Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs via meerdere proeftuinen en bootcamps.

Neem hierover gerust contact met ons op: pieter@dewaflex.com / info@dewaconnect.com.

unique event location & flex office rental

Office space solutions in the North of France:

Office space solutions in the North of France (59).

DewaFlex can provide you with office space solutions in the North of France (nearby the border with Belgium), You can have your own integrated contact data (personal French telephone number, fax, mail, etc…).

Doing business abroad? The first step is translation !

The DewaTranslate team offers solutions for the translation of your daily communication and technical documents.

We maintain a close contact with:

Economic organisations, such as Flanders Investment and Trade, Voka, ..
Other organisations in France: headhunting recruitment agencies, recruitment agencies, accountants and lawyers, trade schools, both France and foreign schools (Germany, The Netherlands and Belgium).